Text Size

Proiecte 2015

1. Proiectul “Meeting for identifying potentialities for future cooperation and bilateral relations” este menit să asigure ambilor parteneri (Centrul Islandez pentru Drepturile Omului și Duo Alternative) posibilitatea de a face un schimb de experiență și de a cerceta posibilitățile de dezvoltare a unor proiecte și cooperări ulterioare în cadrul oferit de Programul de Granturi SEE. Proiectul este finanțat prin Fondul pentru Relații Bilaterale la nivel național.

2. Asociația DUO Alternative a participat la concursul “Advocate Europe”. Aceasta este o provocare anuală sub forma unui concurs de initiative și idei de proiecte europene inovatoare și este inițiată și realizată de Stiftung Mercator, MitOst e.V. și Liquid Democracy e.V. Ele sunt în căutarea unor propuneri de proiecte neconvenționale și transnaționale care consolidează conexiunea și coeziunea în Europa. Proiectul Poduri Saxone din Europa își propune să facă o punte între comunități, să le permită o cale de întoarcere la rădăcini și de înțelegere a istoriei comune pe care cele două state membere UE - România și Germania o au. Audiențele sunt cetățenii din ambele țări, funcționarii administrației publice interesate de cultura germană și dezvoltarea de proiecte la nivelul comunităților.

3. Ca organizație solicitantă în cadrul OFID-UNDP CROSS-REGIONAL GRANTS COMPETITION, DUO Alternative a combinat experiența sa în dezvoltarea de instrumente inovatoare pentru integrare socială și în management de proiect cu acreditările partenerilor săi pe această tema guvernanței economice și a ocupării forței de muncă. Împreună am considerat oportunitatea oferită de a 2-a Prioritate din Cadrul Programului "Guvernanță economică și ocuparea forței de muncă" și am propus un proiect care să permită transferul de know-how obținut în proiectele anterioare pentru a răspunde unei necesități vizând o piață a muncii mai cuprinzătoare și pentru a crește capacitatea de acces pe ea. Cele mai importante sunt experiența LDN, partener libanez în DAEDALUS - Euro-Med Career - proiect transnațional (www.daedalusproject.eu) care a avut scopul de a corela cererea și oferta de pe piața forței de muncă în diferite țări din zona MED, experiența AAM, partener albanez în cadrul proiectului "Promovarea ocupării forței de muncă în sectorul privat din Kosovo", care a implicat cercetare de piață, training și coaching pentru ocuparea forței de muncă și experiența EARGED, partenerul turc, în cadrul proiectului "Metodologia pentru crearea de centre mici, întreprinderi locale pentru tinerii din comunităților locale”, finanțat în cadrul UE-LLP. Proiectul urmărește să facă piețele forței de muncă mai prietenose cu tinerii, prin sprijinirea ocupării forței de muncă și a spiritului antreprenorial în diferite contexte socio-economice.

4. Având în vedere rata alarmant de scăzută a participării la alegerile europene din mai 2014, proiectul «START» își propune să abordeze conceptia greșită conform căreia politicile UE au un impact redus asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, pentru a restabili credință în rândul cetățenilor UE, și pentru a-i reimplica pe în democrația UE. Viitorul Europei este în mod clar în pericol. De aceea, obiectiv principal este de a evita acest gen de incidente în viitor. În plus, în ceea ce privește viitorul Europei, trebuie acționat pentru reducerea manifestărilor de intoleranță, xenofobie și rasism care au atins cote alarmante în ultima perioadă în Europa, probabil, ca urmare a crizei economice și financiare. Prin proiect o atenție deosebită va fi acordată acestei probleme. El este coordonat de "A Rocca" ONG - Eprojectconsult și va include 11 parteneri din Belgia, Bulgaria, Grecia, Franța, România, Polonia, Spania, Germania, Portugalia, Ungaria și Italia. Acesta va viza 500 de persoane în mod direct și peste 2000 de oameni în mod indirect. DUO Alternative va fi responsabilă pentru punerea în aplicare a activităților proiectului în România.