Text Size

Întâlniri cu reprezentanții Icelandic Human Rights Center

În cadrul proiectului “Meeting for identifying potentialities for future cooperation and bilateral relations” finanţat din FONDUL PENTRU RELATII BILATERALE - Programului RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național reprezentanții Asociației DUO Alternative s-au deplasat în Islanda, în perioda 31 august-1 septembrie 2015 unde au avut întâlniri cu reprezentanții Icelandic Human Rights Center, partenerul transnațional.
 


 

Scopul acestei deplasări a fost realizarea unui schimb de experiență și bune practici privind:

  • Protecția drepturilor fundamentale ale omului prin acțiuni și modalități de cercetare și educație civică, campanii de conștientizare/advocacy/lobby, organizare de evenimente, atragere de fonduri, etc.
  • Aplicarea de abordări inovatoare privind integrarea socială și economică a minorităților, a imigranților, a grupurilor vulnerabile, inclusiv respectarea diversității culturale, protejarea tradițiilor și a patrimoniului cultural al minorităților etnice;
  • Respectarea drepturilor femeilor și egalitatea de gen;
  • Activități de lobby pentru modernizare legislativă.

Cele două organizații au prezentat modul în care fiecare a abordat aceste tematici prin proiecte și prin activitățile derulate și au evaluat oportunitățile pentru proiecte comune și schimb de experti.

Întâlnirea celor doi parteneri a confirmat interesul comun al celor două organizații în sfera proiectelor finanțate de EEA și Norway Grants – Fondul pentru relații bilaterale și a altor programe care adresează problema justiției sociale, drepturilor minorităților sau diversității culturale și rețelelor de organizații, precum si a celor finantate prin Programele Europene eligibile pentru organizatiile civice din Romania si Islanda, ca de exemplu: RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME (2014-2020) – acțiuni care susțin proiectele transnaționale care combat hărțuirea sexuală și violența sexuală împotriva femeilor; ERASMUS+ - KA1- Mobilități pentru educația adulților, KA3 – Întâlniri între tineri și decidenții din domeniu; EUROPE FOR CITIZENS (2014-2020) – European Remembrance & Civil Society Projects; EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION ("EaSI"- Progress Axis) – granturi pentru proiecte si granturi operaționale.

Urmare a acestei întâlniri, partenerii au semnat un Memorandum de colaborare care stabilește cadrul de cooperare între Asociația DUO Alternative și Icelandic Human Rights Center pentru următorii ani.