Text Size

In perioada 12-16 septembrie 2016, traineri ai Asociatiei noastre au luat parte in Malta la cursul de formare “Promovarea culturii antreprenoriale”. Aceasta activitate s-a desfasurat in cadrul proiectului “FANIs” - Formare antreprenoriala pentru integrare sociala (finantat prin programul EU Erasmus + KA1).

Pornind de la nevoia identificata de a complementa curriculum-ul de formare antreprenoriala existent acum in Romania, care este deficitar in privinta stimularii culturii antreprenoriale, dar si a acoperirii unor aspecte practice esentiale precum furnizarea de mentorship si sprijin pentru start-up-uri, proiectul FANIs isi propune sa dezvolte si implementeze o alternative viabila prin adaptarea si apoi oferirea in Romania a cursului “Promvarea culturii antreprenoriale”.

Astfel, obiectivele specifice ale proiectului urmaresc dezvoltarea unei atitudini si a unor competente antreprenoriale specializate prin participarea a cel putin unui membru (formator de formatori – trainer of trainers) al Asociatiei Duo Alternative la cursul din Malta, care va construi pe baza acestuia un modul practic de mentoring. Cursul va fi dezvoltat împreună cu trainerii organizației și oferit in Romania in principal reprezentantilor unor grupuri vulnerabile, in special femei, a caror integrare sociala si economica este una dintre misiunile principale ale Asociatiei.

Publicat în Proiecte

În cadrul proiectului “Meeting for identifying potentialities for future cooperation and bilateral relations” finanţat din FONDUL PENTRU RELATII BILATERALE - Programului RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național reprezentanții Asociației DUO Alternative s-au deplasat în Islanda, în perioda 31 august-1 septembrie 2015 unde au avut întâlniri cu reprezentanții Icelandic Human Rights Center, partenerul transnațional.
 


 

Scopul acestei deplasări a fost realizarea unui schimb de experiență și bune practici privind:

  • Protecția drepturilor fundamentale ale omului prin acțiuni și modalități de cercetare și educație civică, campanii de conștientizare/advocacy/lobby, organizare de evenimente, atragere de fonduri, etc.
  • Aplicarea de abordări inovatoare privind integrarea socială și economică a minorităților, a imigranților, a grupurilor vulnerabile, inclusiv respectarea diversității culturale, protejarea tradițiilor și a patrimoniului cultural al minorităților etnice;
  • Respectarea drepturilor femeilor și egalitatea de gen;
  • Activități de lobby pentru modernizare legislativă.

Cele două organizații au prezentat modul în care fiecare a abordat aceste tematici prin proiecte și prin activitățile derulate și au evaluat oportunitățile pentru proiecte comune și schimb de experti.

Întâlnirea celor doi parteneri a confirmat interesul comun al celor două organizații în sfera proiectelor finanțate de EEA și Norway Grants – Fondul pentru relații bilaterale și a altor programe care adresează problema justiției sociale, drepturilor minorităților sau diversității culturale și rețelelor de organizații, precum si a celor finantate prin Programele Europene eligibile pentru organizatiile civice din Romania si Islanda, ca de exemplu: RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME (2014-2020) – acțiuni care susțin proiectele transnaționale care combat hărțuirea sexuală și violența sexuală împotriva femeilor; ERASMUS+ - KA1- Mobilități pentru educația adulților, KA3 – Întâlniri între tineri și decidenții din domeniu; EUROPE FOR CITIZENS (2014-2020) – European Remembrance & Civil Society Projects; EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION ("EaSI"- Progress Axis) – granturi pentru proiecte si granturi operaționale.

Urmare a acestei întâlniri, partenerii au semnat un Memorandum de colaborare care stabilește cadrul de cooperare între Asociația DUO Alternative și Icelandic Human Rights Center pentru următorii ani.

Publicat în Proiecte

1. Proiectul “Meeting for identifying potentialities for future cooperation and bilateral relations” este menit să asigure ambilor parteneri (Centrul Islandez pentru Drepturile Omului și Duo Alternative) posibilitatea de a face un schimb de experiență și de a cerceta posibilitățile de dezvoltare a unor proiecte și cooperări ulterioare în cadrul oferit de Programul de Granturi SEE. Proiectul este finanțat prin Fondul pentru Relații Bilaterale la nivel național.

2. Asociația DUO Alternative a participat la concursul “Advocate Europe”. Aceasta este o provocare anuală sub forma unui concurs de initiative și idei de proiecte europene inovatoare și este inițiată și realizată de Stiftung Mercator, MitOst e.V. și Liquid Democracy e.V. Ele sunt în căutarea unor propuneri de proiecte neconvenționale și transnaționale care consolidează conexiunea și coeziunea în Europa. Proiectul Poduri Saxone din Europa își propune să facă o punte între comunități, să le permită o cale de întoarcere la rădăcini și de înțelegere a istoriei comune pe care cele două state membere UE - România și Germania o au. Audiențele sunt cetățenii din ambele țări, funcționarii administrației publice interesate de cultura germană și dezvoltarea de proiecte la nivelul comunităților.

3. Ca organizație solicitantă în cadrul OFID-UNDP CROSS-REGIONAL GRANTS COMPETITION, DUO Alternative a combinat experiența sa în dezvoltarea de instrumente inovatoare pentru integrare socială și în management de proiect cu acreditările partenerilor săi pe această tema guvernanței economice și a ocupării forței de muncă. Împreună am considerat oportunitatea oferită de a 2-a Prioritate din Cadrul Programului "Guvernanță economică și ocuparea forței de muncă" și am propus un proiect care să permită transferul de know-how obținut în proiectele anterioare pentru a răspunde unei necesități vizând o piață a muncii mai cuprinzătoare și pentru a crește capacitatea de acces pe ea. Cele mai importante sunt experiența LDN, partener libanez în DAEDALUS - Euro-Med Career - proiect transnațional (www.daedalusproject.eu) care a avut scopul de a corela cererea și oferta de pe piața forței de muncă în diferite țări din zona MED, experiența AAM, partener albanez în cadrul proiectului "Promovarea ocupării forței de muncă în sectorul privat din Kosovo", care a implicat cercetare de piață, training și coaching pentru ocuparea forței de muncă și experiența EARGED, partenerul turc, în cadrul proiectului "Metodologia pentru crearea de centre mici, întreprinderi locale pentru tinerii din comunităților locale”, finanțat în cadrul UE-LLP. Proiectul urmărește să facă piețele forței de muncă mai prietenose cu tinerii, prin sprijinirea ocupării forței de muncă și a spiritului antreprenorial în diferite contexte socio-economice.

4. Având în vedere rata alarmant de scăzută a participării la alegerile europene din mai 2014, proiectul «START» își propune să abordeze conceptia greșită conform căreia politicile UE au un impact redus asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, pentru a restabili credință în rândul cetățenilor UE, și pentru a-i reimplica pe în democrația UE. Viitorul Europei este în mod clar în pericol. De aceea, obiectiv principal este de a evita acest gen de incidente în viitor. În plus, în ceea ce privește viitorul Europei, trebuie acționat pentru reducerea manifestărilor de intoleranță, xenofobie și rasism care au atins cote alarmante în ultima perioadă în Europa, probabil, ca urmare a crizei economice și financiare. Prin proiect o atenție deosebită va fi acordată acestei probleme. El este coordonat de "A Rocca" ONG - Eprojectconsult și va include 11 parteneri din Belgia, Bulgaria, Grecia, Franța, România, Polonia, Spania, Germania, Portugalia, Ungaria și Italia. Acesta va viza 500 de persoane în mod direct și peste 2000 de oameni în mod indirect. DUO Alternative va fi responsabilă pentru punerea în aplicare a activităților proiectului în România.

Publicat în Proiecte

Asociațiile Philson Young și Duo Alternative au lansat proiectul "Arta nu urăște - celebrarea valorii", un program de educație incluzivă în școli de muzică și arte plastice din București, printr-un flash mob organizat duminică 21 decembrie 2014, la AFI Palace Cotroceni.

Proiectul este o inițiativă care îmbină educația inter-culturală cu educația artistică. El va aduce alături, deopotrivă, elevi de etnie romă, dar și română din mai multe școli și licee de muzică și arte plastice din București.

Scopul proiectului este acela de a contribui la promovarea și respectarea valorilor democratice și a drepturilor omului prin combaterea discursului instigator la ură împotriva copiilor și tinerilor romi.

Soluția propusă include stimularea dezbaterii publice asupra efectelor mediului de învățare în educația copiilor și tinerilor de orice etnie și aplicarea unui model de educație interculturală și de promovare a valorilor și realizărilor copiilor prin acțiuni de amploare, de înaltă perfomanță culturală și artistică, care să stimuleze și susțină un discurs pozitiv, de acceptare, respect și recunoaștere. Proiectul subliniază importanța culturii și a artei în crearea legăturilor inter-culturale.

În plus de lecțiile de educație interculturală dezvoltate pe baza celor mai eficiente modele folosite la nivel european, în cadrul proiectului vor fi organizate ateliere tematice în 5 școli și licee de muzică și arte plastice din București. Aceste activități tematice se adresează unor grupuri de minimum 25 de elevi de etnie romă și 25 de etnie română. Aceștia vor fi pregătiți de specialiști consacrați, în cadrul atelierelor de muzică, pictură, artă fotografică, actorie/design vestimentar, scriere creativă/ jurnalism/ blogging.

Proiectul vizează și o campanie de conștientizare și măsuri afirmative de creștere a capacității grupului vulnerabil reprezentat de copiii de etnie romă de a-și exprima deschis și fără teama de marginalizare sau etichetare apartenența etnică, de a accede la educație incluzivă și la o viață demnă, prin susținerea și recunoașterea potențialului lor de a ajunge la performanță în domeniile educaționale pe care le aleg.

Detalii despre proiectul ”Arta nu urăște - celebrarea valorii” le puteți găsi pe http://artaiubeste.philsonyoung.org.ro/ sau pe https://facebook.com/artaiubeste.

Despre Asociația Philson Young

Asociația Philson Young are drept scop gestionarea și sprijinirea proiectelor de promovare a culturii, activităților de tineret desfășurate de tineri artiști și pentru tineret, deschiderea dialogului între tineri, orientarea lor profesională spre domeniul artei și culturii, susținerea activitaților socio-culturale, promovarea și integrarea tineretului din România în viața economică și socio-culturală din Romania și de peste hotare.

Despre Asociația Duo Alternative

Asociația a fost înființată din dorinţa membrilor fondatori de a crea cadrul şi condiţiile pentru o mai bună interacţiune şi incluziune socială a membrilor asociaţiei şi a tuturor persoanelor care împărtăşesc această nevoie, în special a celor care fac parte din grupuri vulnerabile (femei, tineri, vârstnici sau membri ai diverselor minoritați etnice).

MECANISMUL FINACIAR SEE

Proiectul ”Arta nu urăște – celebrarea valorii” beneficiază de o finanțare de 65,000 EUR în cadrul programului PA17/RO13 - “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” - finanțat prin mecanismul financiar SEE. Obiectivul proiectului este de a contribui la promovarea și respectarea valorilor democratice și a drepturilor omului prin combaterea discursului instigator la ură împotriva etnicilor romi, căruia i se va răspunde prin acțiuni și măsuri pozitive ce susțin drepturile copiilor și tinerilor romi la educație, importanța participării acestora, alături de colegi de etnie română, la formare bazată pe toleranță și importanța culturii și a artei în crearea legăturilor inter-culturale.

Publicat în Proiecte